İyi Partili Çıray: Hulusi Akar’da muaz­zam bir kibirle karışık derin bir korku da hissettim

TBMM’de yapılan Ulusal Savunma Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Yeterli Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile Ulusal Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında sert tartışmalar yaşandı. Akar, Çıray’a, “Nah alırsın bu türlü oy, bozulmuşsunuz” dedi.  Çıray tartışmaya ait olarak, “Hulusi Akar’da muaz­zam bir kibirle karışık derin bir dehşet da hissettim” dedi.

Çıray, Sözcü gazetesi müellifi Uğur Dündar’ın sorularını yanıtladı. 

-Sayın Çıray, uygar tenkit ve tartışma üslubunuz son derece dikkat alımlı. Muhataplarınızı in­citmemeye itina gösteriyorsunuz fakat sözünüzü de hiç esirgemiyor­sunuz. Gerçekten Meclis’teki konuş­manızın daha başında Ulusal Sa­vunma Bakanı Hulusi Akar’ın bir öfke patlamasına maruz kaldınız. Ne yazık ki bu çeşit adaba muhalif haller, siyasette çok yaygınlaştı. Size nazaran bunun sebepleri ne?

Öfke patlaması da diyebilirsiniz, yirmi yıllık bir iktidarın ortaya çıkardığı kibir ve yozlaşmadan kaynaklanan saldırganlık da… Sayın Dündar, İngiliz tarihçi Lord Acton’ın çok ünlü bir kelamı vardır:  “Güç yozlaştırmaya eğilimlidir ve mutlak güç kesinlikle yozlaştı­rır.”  Burada “mutlak güç” deri kasıt otokratik rejimlerden başlayarak faşizme uzanan çizgidir. İçinde yaşadığımız 16 Nisan “ucube” rejimi böy­le bir çizginin üzerindedir. Halbuki demokratik parlâmenter rejimlerde, güçler ayrılığı, istikrar ve denetleme sistemleri ve özgür basın, yozlaşmayı hudutlar. İşte bu yüzden bizim YETERLİ Parti ola­rak, Sayın Meral Akşener lider­liğinde vazife edindiğimiz gaye, mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik parlamenter rejimi çağın kurallarına uygun olarak inşa etmektir. Buradaki “mutlak” tanımlamasının altını tekrar çizmek istiyorum.

-Neden?

Şimdi biz, Genel Liderimizin liderliğinde büyük bir seçim zaferine imza atacağımıza inanıyoruz. Lakin Sayın Meral Akşener’in Başbakanlığında talip olduğumuz devlet gücü yalnızca yürütme, yani hükümetin icraatları ile hudutlu ola­cak. Biz, bu misyon ve yetkileri nasıl kullandığımızın gerek Meclis, gerekse yargı tarafın­dan kendi anayasal mekaniz­maları içinde denetlenmesini istiyoruz. Yani Sayın Akşe­ner denetlenebilir ve şeffaf bir Başbakan olmak istiyor.  Madem güç, yani iktidar yozlaşma eğilimindedir, bu eğilimi engelle­menin tek yolu mutlak kuvvetler ayrılığıdır. En tesirli hali ise Genel Liderimizin ısrarla vurguladığı üzere; bunun güçlendirilmiş parla­menter sistemle tesis edilmesidir.

“Akar’da muaz­zam bir kibirle karışık derin bir dehşet da hissettim”

-Peki Sayın Hulusi Akar’ın size karşı sergilediği hid­deti ve o akıl almaz küfre varan hali da bu çerçevede mi değerlen­diriyorsunuz? 

Ben Akar’da muaz­zam bir kibirle karışık derin bir endişe da hissettim. Kısa­ca Akar korkuyor. Zira, tu­tanakları okuyanlar, başka sorula­rımla onların kof yerlilik ve ulusallık tezlerini, kelamda anti- Amerikancı siyasetlerini ve FETÖ ile geçersiz uğraşlarını ifşa ettiğimi göre­cekler. Mesela bu ucube rejimin oluşmasındaki hissesini hatırlattım. 15 Temmuz hain FETÖ Dar­besi ve isyan teşebbüsü esna­sında TSK’nın başındaki kişi sizdiniz, dedim. Uğur Beyefendi, Meclis’te Milletin vekiline efelenen Akar, asıl o gece efelenme­liydi. Buna karşın bu meşum olayı aydınlat­mak için kurulan Meclis FETÖ Darbesini Araş­tırma Kurulu’nun davetine icabet etmediğini yüzüne vurdum.

-Sayın Akar’a, “2003 yılı 4 Temmuz’unda Süleymaniye’de Türk Askerlerinin başına çuval geçirilmesi buyruğunu veren Amerika Kara Kuvvetleri Kumandanı Ray­mond Odierno’dan 27 Ocak 2015 tarihinde bir liyakat nişanı aldınız. Sizin bu mükafatı aldığınız sırada PKK’lılar İdil’de silahlarıyla geçit merasimi yapıyorlardı. TSK’nın kurumsal onurunu yaralayan bu kişi aracılığı ile verilen bu nişanı neden kabul ettiniz?” diye sor­dunuz. Sizi bu soruyu sormaya yönelten temel etken neydi?

Devlette çok üst seviye sorumluluk sahibi olanların devletin ve milletin prestijini korumak üzere bir gö­revleri vardır. Hulusi Beyefendi üzere TSK’nın kurumsal onurunu en üst seviyede temsil eden birinin, bu onuru zedeleyen bir eden bireyden rastgele bir nişan alamayacağını idrak edememiş oluşu, beni çok yaralamıştı. İtirazım ABD’den bir madalya almasına değil, gözbebeğimiz Türk Silah­lı Kuvvetlerinin haysiyetini yaralayan bir cürmün sahibi olan “Çuvalcı Paşa”dan al­masınaydı. Üstelik o mükafatı al­dığı esnada PKK İdlib’de silah­larla geçit merasimi yapıyordu. PKK bu cins geçit merasimleri yapıp, küstahça bir cüretle hendek savaşları için valile­rin kaymakamların, garni­zon kumandanlarının gözleri önünde hazırlıklarını sürdü­rüyordu. O devirde açılan PKK hendeklerini kapatırken 793 şehit verdik.

Sonra da kendi Genelkurmay Başkanlığı periyodunda en yakınına aldığı generaller, 15 Temmuz hain kalkışmasında FETÖ başrol­lerdeydiler. Kendisini esir aldılar. O gece vatandaşlarımız, kendilerini muhafazası gerekenle­ri korurken şehit oldular. Buna karşın Bakanlığı periyodunda bir FETÖ’cü generali Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat dairesine atamaları üzerine kendi kendime ant içtim ve dedim ki; şehitlerimiz ismine Akar’dan bunların hesabını soracağım.”

TIKLAYIN | Bakan Hulusi Akar’dan Düzgün Partili Çıray’a: Nah alırsın bu türlü oy, bozulmuşsun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir