İçişleri Bakanlığı’ndan 61 maddelik seçim genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 Vilayet Valiliğine “İçişleri Bakanlığı, Merkez/Taşra Teşkilatı Planlaması”, “Oy Verme Günü Alınacak Tedbirler”, “Oy Verme Günü ve Sonrasında Alınması Gereken Tedbirler” ve “Diğer Hususlar” mevzu başlıklarını içeren toplam 61 unsurluk “Seçim Önlemleri Genelgesi” gönderdi.

Genelgede, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin yenilenmesine ait Cumhurbaşkanı Kararına istinaden Yüksek Seçim Şurasının kararının; Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Periyot Milletvekili Genel Seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması istikametinde olduğu belirtildi.

Bu kapsamda seçimlerin huzur ve inanç ortamı içerisinde gerçekleşmesi için alınan önlemlerin gözden geçirilmesi ve mahallin kaidelerine nazaran ek önlemlerin alınmasının büyük ehemmiyet arz ettiği söz edilerek, oy verme günü öncesinde, sırasında ve sonrasında alınan önlemler şu halde sıralandı:

SEÇİM UYUM KOMİTESİ OLUŞTURULDU

Görevli kurumlar ortasında uyum ve iş birliğinin sağlanması, ülke çapında seçimle ilgili her türlü önlemin gözden geçirilmesi ve takibi, seçim ile ilgili olayların anlık paylaşımı, seçim takvimi mühletince istihbar edilen olaylara ait proaktif bir formda önlemler geliştirilmesi hedefiyle İçişleri Bakanlığı bünyesinde Seçim Uyum Kurulu oluşturuldu.

Ayrıca tüm vilayetlerde Vali yardımcısı başkanlığında ve valilerce belirlenecek sayıda üyeden oluşan “Seçim Uyum Merkezi” kuruldu. Bu merkezler Bakanlık Seçim Uyum Komitesi ile daima bağlantı halinde bulunacak. Meydana gelen olayların anlık takip ve koordine edilmesi hedefiyle İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Uyum Merkezi (GAMER) ile 81 vilayette bulunan GAMER’ler 7/24 aslına nazaran faaliyet gösterecek.

İçişleri Bakan Yardımcısı başkanlığında Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Trabzon vilayetlerimizde 81 vilayetimizi kapsayacak biçimde Seçim Güvenliği Bölge Toplantıları düzenlenecek.

Valiler tarafından güvenlik ünite amirleri ve başka yetkililerin iştirakiyle vilayetlerde seçim güvenliği toplantıları yapılacak, evvelki seçimlerde meydana gelen olaylar göz önünde bulundurularak risk tahlilleri çerçevesinde Vilayet Seçim Güvenlik Planları hazırlanacak. Bu plan kapsamında tüm kolluk üniteleri tam bir işbirliği ve entegrasyon içerisinde bulunularak alınan güvenlik önlemlerinin daha geniş kitlelere iletilmesini sağlamak maksadıyla lokal basın mensuplarıyla basın toplantıları düzenlenecek.

SEÇİM GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA 601.251 İŞÇİSİ GÖREVLENDİRİLDİ

Seçim güvenliği kapsamında; 326.387 Emniyet Genel Müdürlüğü, 196.197 Jandarma Genel Komutanlığı, 2.800 Kıyı Güvenlik Komutanlığı ve 58.658 güvenlik korucusu ve 17.209 istekli güvenlik korucusu olmak üzere 601.251 işçisi görevlendirildi. Ayrıyeten kolluk ünitelerine ilişkin 73 Helikopter, 8 Uçak, 61 İHA/İKU, 6.708 ZMA, 754 TOMA Aracı, 244 bot/gemi misyona hazır vaziyette bulunacak. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayları, bakanlar ile siyasi partilerin genel liderlerinin katıldıkları seçim ziyareti ve faaliyetlerinde güvenliklerinin sağlanması için gerekli önlemler en üst düzeyde alınarak, titizlikle uygulanacak.

Sandık seçmen listelerinin bulunduğu yerlerde, oy pusulalarının basıldığı yerlerde ve basımı yapılacak pusulaların seçim şuralarına intikali sırasında gerekli güvenlik tedbirleri alınacak. Başta güvenlik güçleri olmak üzere seçimlerde misyon alacak çalışanın seçimlerle ilgili mevzuat, Yüksek Seçim Konseyinin ilgili kararları ve uygulamaya ait öteki konuları kapsayacak halde hizmet içi eğitime tabi tutulacak. Oy verme günü öncesi, oy verme günü ve sonrasında kamu vazifelileri ve güvenlik güçleri, yönetimin tarafsızlığını zedeleyici tavır ve davranışlardan kaçınılacak.

Kamu binaları, siyasi parti binaları, mabetler, yabancı ülke temsilcilikleri, milletlerarası kuruluşların ülkemizdeki temsilcilikleri, seçim ofisleri ve gibisi hassas noktalara yönelik alınan muhafaza önlemlerinin gözden geçirilerek gereksinim halinde ek öteki önlemler alınacak.

Metropol kentler, turizm bölgeleri ve ormanlık alanlar başta olmak üzere vatandaşların ağır olarak bulunduğu umuma açık yerler, turistik bölgeler, havaalanı, deniz limanı, otobüs terminali, tren istasyonu, çarşı, alışveriş merkezi, pazar, metro, vb. yerlerde alınan güvenlik önlemleri gözden geçirilerek artırılacak.

ENERJİ DAĞITIM MERKEZLERİNDE ÖNLEMLER ARTIRILACAK

Enerji arzının sürekliliğini temin bakımından güç dağıtım merkezleri, doğalgaz ve petrol boru çizgileri ile öteki hassas tesislere yönelik müdafaa önlemlerinin gözden geçirilerek gerektiğinde özel güvenlik işçisi sayısının artırılması dâhil olmak üzere güvenlik/gönüllü güvenlik korucularından faydalanılacak ve öbür güvenlik önlemleri alınacak.

Özellikle elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek gayesiyle ilgili kurumlarla koordine kurularak gerektiğinde kullanılmak üzere jeneratör ve gibisi güç kaynaklarının, aydınlatma sistemlerinin çalışır halde bulundurulacak.

Oy verme gününde elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek hedefiyle ilgili kurumlarla koordine kurularak trafoların korunması, gerektiğinde kullanılmak üzere jeneratör ve gibisi güç kaynaklarının temin edilmesine yönelik önlemler alınacak.

Sandık kurulacak olan binaların teknik altyapısı gözden geçirilerek binaların bahçesini de görecek halde güvenlik kamera/aydınlatma sistemlerinin faal olmasına yönelik gerekli önlemler alınacak.

SOSYAL MEDYA PROVOKASYONLARINA MÜDAHALE EDİLECEK

Sosyal medya platformları üzerinden bilhassa 11 vilayetimizde yıkıcı tesiri oluşan sarsıntı sürecini suistimal ve hassas bahisler üzerinden yapılabilecek muhtemel dezenformasyon, “seçim suçları” ile “provokatif paylaşımları” takip etmek hedefiyle kolluk ünitelerince “bilişim kabahatleri ile gayret ekipleri”nin görevlendirilecek, hata ögesi tespiti halinde gerekli adli/idari süreçler acilen yapılacak.

SEÇİM GÜNÜ DEVRİYE SAYISI ARTIRILACAK

Oy verme günü emniyeti ve asayişi sağlamakla misyonlu olanlar dışında hiçbir kimsenin silahını taşımasına müsaade verilmeyecek. Oy kullanılacak alanlara seyyar satıcı ve araç girişine müsaade edilmeyecek. Vatandaşların sandık etrafına ulaşımlarını sağlayacak tedbirler alınacak, vatandaş iradesini baskıyla etkilemeye yönelik teşebbüslere asla müsaade edilmeyecek. Oy verme günü vatandaşların sandık etrafına gidiş ve geliş yolları ile sandık başlarında çıkabilecek olayların engellenmesi için tüm sandık bölgelerinde gerekli güvenlik önlemleri alınacak. Motorlu ve yaya devriyelerin yer ve sayıları artırılacak.

Oy verme günü alkollü içki satılmaması ve oy verme müddetince bütün genel cümbüş yerlerinin kapalı kalmasına yönelik kontroller gerçekleştirilecek.

Oy sayımı ve dökümü gecenin geç saatlerine kadar sürebileceğinden sandık konulan yerler ile etraflarının aydınlatılması konusunda seçim şuraları ve ilgili ünitelerle uyum ve işbirliği yapılacak.

Oyların sayımı ve dökümü tamamlandıktan sonra düzenlenen tutanaklar ile sandık ve torbalarının ilgililer tarafından vilayet ve ilçe seçim konseylerine nakli sırasında güzergâhlarda ve koruma edileceği binalarda güvenlik önlemlerinin alınması planlanacak. Seçim sonuçlarının kısmen yahut büsbütün aşikâr olmasından sonra beklediği sonuçları alamayan kişi yahut gruplarca istenmeyen olayların meydana gelebileceği ya da istediği sonuçları alan kesitlerin geniş iştirakler ile kutlama aktiflikleri düzenleyebileceği göz önünde bulundurularak gerekli önlemler alınacak.

Ayrıca valiliklerce, mahallin özelliklerine nazaran ve seçim sürecinde meydana gelebilecek hassasiyetler çerçevesinde ek önlemler geliştirilerek uygulamaya konulacak. (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir